Kapliczki

Elementy detali drewna rozbiórkowego z dawnych obiektów architektury budowlanej domostw-stolarka budowlana jak belki stropowe, słupy, rygle itp. stosowane w zamierzchłym budownictwie zrębowym, ryglowym a także w tym w niedalekiej przeszłości, kształtowały ówczesną przestrzeń mieszkalną, która stanowiła „świeckość sacrum” domostwa. Przemijanie nie zawsze musi być kojarzone z tym co bezpowrotnie odeszło w zapomnienie. Pozostawiło w naszej świadomości sentyment do tego co naszym przodkom a obecnie nam było i jest  bliskie i drogie ,co zapewniało oazę spokoju, bezpieczeństwa i poczucia intymności. Te cechy same w sobie utożsamiają dla wielu z nas dom  – jego przestrzeń mieszkalną, która została podniesiona do rangi , „świeckiego sacrum”. Używając środków przekazu artystycznego w formie instalacji rzeźbiarskiej KAPLICZEK zawarłem w tym działaniu artystycznym ideę ciągłości symbolu, który odszedł w dawnej formie ale został powołany do bytu jako nowe wyobrażenie w dawnym materiale/drewnie rozbiórkowym/ przez nadanie mu w działaniu plastycznym cech „świętości  sacrum” .Forma KAPLICZKI osadzona w realiach czasu i przestrzeni nawiązuje do rodowodu zastosowanego w niej tworzywa jako świętości miejsca jego pierwotnego zastosowania co stanowiło „świeckość sacrum”. Eksponuje ta forma instalacji przestrzennej osadzonej w realiach czasu wieloaspektowość kontrastu formy która wynika z jej tajemniczości wpływając na postawy artystyczne jak i społeczne w wielu płaszczyznach u odbiorcy.

W przypadku zainteresowania niniejszymi pracami proszę o kontakt jposzepczynski@gmail.com lub telefoniczny 604 609 847